Sektör olarak 2013 yılının analizini yaparak, 2014 yılını nasıl görüyorsunuz ve beklentileriniz nelerdir?

“Tekstil sektöründe Avrupa birincisi olan Türkiye, tekstil makineleri ihracatı bakımından da bir o kadar güçlü durumda ve gittikçe de gelişmektedir. 2013 yılı Ocak-Kasım verilerine bakacak olursak 287 milyon $ gerçekleşen tekstil makineleri ihracatının 2013 yılı sonunda da 330 milyon $ civarında olması beklenmektedir. 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde tekstil makineleri ihracatı, 12,6 milyar $ olarak gerçekleşen genel makine ihracatının % 2’sini oluşturmaktadır. 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde en fazla tekstil makineleri ihracatı gerçekleştirilen ülke 26,4 milyar $ ile İngiltere olmuştur. 2013 yılında en fazla ihracatı gerçekleşen tekstil makineleri ürünleri sırası ile; dokuma ipliklerin, mensucatın yıkanması, temizlenmesi ve kurutulmasına yönelik makineler, tekstil makineleri için yardımcı makine, cihaz, aksam ve parçalar, dikiş makineleri, dikiş makineleri için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfazalar ve dikiş makinaları olmuştur. Söylediğimiz gibi, Türkiye ekonomisi için bir hayli önemli bir yer kaplayan tekstil sektörünün daha da güçlenmesinin yolu ülkenin kendi makinelerini üretmesi, kendi talebini karşılamasıdır.”

Türk tekstil makineleri ihracatını ve istihdamını artırmak için izlenmesi gereken yol haritası hakkında neler söylemek istersiniz?

“İhracatı arttırmak, üretim gücünün tanınması açısından firmalar, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere katılabildikleri kadar fazla fuara katılmalı, üretimlerini ve kalitelerini dünya ile paylaşmalıdır. Katma değerli ürün üretmeden ihracatı arttırmanın mümkün olamayacağı, tüm dünya tarafından o kadar iyi kavrandı ki, dünya çapındaki büyük firmaların Ar-Ge harcamaları için ayırdıkları fondan bunu anlamak mümkün. Dolayısı ile sürekli gelişen teknolojiye kimse kayıtsız kalamıyor. Dünya ile rekabet edebilmek için Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilmesi mecburiyet halini almıştır. Bakıldığında, imalatçılarımızın artık Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına daha fazla kaynak ayırarak, küresel rekabet ortamında Türk makinecilerinin daha etkin yer almaya başladığını görüyoruz. Ancak verilen teknolojik desteklerin daha fazla artması, teşvik prosedürlerinin kolaylaştırılması gerekiyor. KOSGEB ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi kurumların desteklerinden faydalanma koşullarının karşılanamaması ve yoğun prosedürler dolayısıyla teşviklerden yeterince istifade edilememesi, bu sebeple de Ar-Ge yatırımlarına kaynak bulunamaması gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bununla beraber ülkemizde üretilmeyen, dışa bağımlı olduğumuz makinaların üretimi için oluşturulacak ortak girişimlere teşvik verilmesi ve İthalata yönelik koruma önleminin alınması gerektiğini düşünüyorum.”
Sektörün global pazardaki konumu nedir?

“Sektör ithalatı ve ihracatında genel olarak bir karşılaştırma yapıldığında, ithalat ve ihracat arasındaki farkın büyük olduğu görülmektedir. İhracatta büyük oranlı artışlar yaşanırken, ithalatta küçük ölçüde düşüşler görülmektedir. Türkiye, 2023 yılında makine imalat sektöründe hedeflediği 100 milyar $ ihracat rakamını, alt yapı sorunlarını hızlı bir şekilde ele alarak yakalayabilir. Bunun yanı sıra ithalat politikalarının da bu hedefe uygun bir şekilde revize edilmesi, hedefle örtüşecek şekilde güncellenmesi gerekmektedir. Yeni pazarların arayışı, özellikle yurt dışı tanıtımların etkin bir şekilde devam etmesi, Ar-Ge yatırımlarının arttırılması, sektörler arası işbirliklerinin geliştirilmesi öncelikli hedeflerden olmalıdır. Sektörün yönelmiş olduğu bu pazarların daha da genişlemesi gerekmektedir. Türk firmalarının mühendislik konusunda gelişmiş olması, üretim esnekliği, ürün geliştirme, satış sonrası gibi faktörlere önem vermesi ile hem ihracat artış gösterecek hem de yeni pazarlara giriş sağlanacaktır. 2023 yılında, tekstil makineleri ihracatı her yıl %20 civarında artış göstererek yaklaşık 2 milyar $’a ulaştığında, gerçekleştirilmesi hedeflenen toplam 100 milyar $ makine ihracatı ve dolayısı ile genel 500 milyar $ ihracat hedefi gerçekleşecektir. Bu konuda her alt sektörün kendine hedefler koymasının ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapmasının büyük hedeflere ulaşmak için etkili bir yol olduğunu düşünüyorum.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

.
.